Home

Për të shënuar Ditën Botërore të Refugjatëve, HOME do të kryejë një shfaqje të lirë shtatë ditësh në internet në Vimeo. HOME ishte prodhimi i parë i Kosovës për të fituar çmimin prestigjoz BAFTA për filmin më të mirë britanik të shkurtër.

HOME është një bashkëprodhim midis DokuFest, Somesuch dhe Black Sheep Studios dhe yjeve Jack O’Connell, Holliday Grainger. Filmi prej 20 minutash u qëllua në Kosovë dhe në Mbretërinë e Bashkuar dhe thekson gjendjen e refugjatëve dhe paqartësitë dhe dhunën me të cilën përballen qindra mijëra anembanë globit.

“Lidhja e thellë me mesazhin e filmit dhe njerëzimin dhe fuqinë e popullit kosovar është e endur në çdo kornizë”, tha drejtori Daniel Mulloy.
To mark World Refugee Day, HOME will premier a seven day free screening online on Vimeo. HOME was Kosovo’s first production to win the prestigious BAFTA award for the Best British Short Film.

HOME is a co-production between DokuFest, Somesuch and Black Sheep Studios and stars Jack O’Connell, Holliday Grainger. The 20 minutes film was shot in Kosovo and the UK and highlights the plight of refugees and uncertainties and violence faced by hundreds of thousands across the globe.

“The deep connection to the film’s message and the humanity and the power of the Kosovar people is woven into every frame.”, director Daniel Mulloy said.https://vimeo.com/221756517/description
https://vimeo.com/221756517/description

Be the first to comment

Leave a Reply