Albanian Alphabets – Borrowed and Invented

Shkrimtari gjerman Robert Elsie
100 VJET NDËR VITET 1750 DHE 1850 UDHËHEQË TË MËPARSHME OSE DIVERSITETIT THOGRAPHIK NË SHQIPËRI. NË KËTË PERIUDHË, GJUHA SHQIPTARE u dërgua për të shkruar në së paku dhjetëra alfabeta më së shumti një regjistër për gjuhët evropiane. KËTIJ LIBRIN NË TRAJTIMIN E FORMAVE TË DIVERSA NË TË GJUHËN GJUHËN SHQIPTARE, NGA DOKUMENTAT E MËPARSHME NË FILLOR TË SHEKULLIT . Ato përbëhen nga përshtatjet e alfabeteteve latine, greke, arabe dhe qirinjsh dhe, çka është edhe më e ndërthurur, një numër i sistemeve të shkruara në mënyrë të fshehtë. SHUMË E MËPARSHME TË ALFABETEVE TË TANI JANË TË ZBULUAR DHE JANË TË PAPRËZUAR, EDHE NË SHQIP. Albanian Alphabets: Borrowed and Invented (Albanian Studies) (Volume 35)

Be the first to comment

Leave a Reply